Nižšia cena generických liekov neznamená nižšie účinky

Nižšia cena generických liekov neznamená nižšie účinky

- in Rady a tipy
2092
Komentáre vypnuté na Nižšia cena generických liekov neznamená nižšie účinky

Ak vás trápi nejaký zdravotný problém, najčastejším riešením býva pre vás zaiste užitie lieku. Či už v podobe tabletky alebo v tekutej forme, napríklad sirupu. Tablety môžu byť aj gélové, či šumivé, no na tom nezáleží, dôležité je, aby vás zbavili bolesti, či zdravotných problémov. V niektorých prípadoch sa však v lekárni môže stať, že lekárnik vám ponúkne generikum. Nemusíte sa obávať, nejde o nič zlé.

Na trhu totiž existujú dve skupiny liekov. Prvou, azda najpoužívanejšou a pre vás najznámejšou, sú lieky originálne. Už z názvu vyplýva, že ide o liečivo, ktoré v sebe obsahuje novoobjavené liečivo. Práve ono, ako aj samotný liek, je chránené patentom, ktorý predstavuje určitú ochranu.

Tá môže trvať aj niekoľko desiatok rokov, spravidla ide o 20 rokov takejto ochrany lieku. Po vypršaní tejto ochrannej doby však môže byť na trh zavedený generický liek.

Nižšia cena – horšie účinky ?

Ide o liek, ktorý je založený na tom istom princípe ako originálny liek, ktorému skončila patentová ochrana. Nielenže princíp zostáva rovnaký, ale aj zloženie, či rovnaké množstvo účinnej látky sú vlastnosti, ktoré v sebe nesie aj generický “duplikát” lieku. Nemusíte sa preto obávať, že výberom generického lieku svoju bolesť neodstránite alebo si privediete horšie zdravotné ťažkosti.

Naopak aj takéto lieky musia prejsť určitými testami a štúdiami. No tie nie sú také zdĺhavé a nákladné ako v prípade originálnych liekov. Aj to je dôvod, prečo sú generiká ponúkané za nižšie ceny. Nedajte sa však pomýliť. Nižšia cena neznamená, že liek je menej účinný. Generické lieky svojimi terapeutickými účinkami sú úplne rovnaké ako lieky originálne.

Príliš vysoká cena za niektoré lieky má svoj dôvod

Mnohí sa preto pýtajú, či si v prípade niektorých originálnych liekov platia tak veľa z rozumného dôvodu…? Áno. Existuje niekoľko dôvodov, prečo sú originálne lieky finančne náročnejšie. Medzi základné patrí určite fakt, že za každým originálnym liekom sú roky výskumu, vývoja, sledovania jeho účinkov a bezpečnosti. Takisto na to, aby sa nový liek dostal na trh musí prejsť veľmi dlhým testovacím obdobím.

Vývoj nových liekov môže trvať aj 10 rokov, počas ktorých sa liek testuje, a ak sú jeho účinky pozitívne to napokon vedie k jeho schváleniu a uvedeniu na trh. Ak k tomu dôjde, tento liek musí za niekoľko rokov zarobiť naspäť to, čo bolo doň počas dlhého obdobia investované. Aj to je dôvod, prečo je ich cena oproti generikám vyššia.

Generický liek sa musí zhodovať s originálnym

Účinky každého lieku sú klinicky skúšané na niekoľko tisícovej vzorke ľudí. V niektorých prípadoch sa môže jednať aj o 4000 pacientov. V prípade generík sú však takéto skúšky realizované len na niekoľkých desiatkach zdravých ľudí, keďže zdĺhavé a väčšie už boli realizované.

Ako rýchlo a v akom množstve sa generický liek absorbuje v tele človeka v porovnaní s originálnym liekom sa zisťuje skúškou tzv. bioekvivalencie. Výsledok takejto zhody generického lieku s originálnym by sa mala pohybovať v rozmedzí 80- 125 %.

Niet originálneho lieku, niet jeho generika

Mnohí sa obávajú, že v dôsledku šetrenia by sa na trhu mali objavovať len lieky generické. No z toho, čo sme spomínali to možné vôbec nie je. Keďže generikum by neexistovalo, ak by predtým neexistoval originálny liek. Práve na jeho základe vzniká generikum.

Z molekuly, čiže účinnej látky originálneho lieku sa môže po uplynutí ochrannej lehoty vyrobiť aj niekoľko desiatok liekov s tou istou molekulou. Teda platí, že najprv sa musí niečo vymyslieť, aby mohla vzniknúť jeho kópia.

Pomenovanie kópia nie je správne

V prípade kópie, ako pomenovania pre generický liek neexistujú jednoznačné názory. Totižto kópiu môžeme chápať ako liek, ktorý je vyrábaný na základe licencie, čiže povolenia od pôvodného majiteľa. Často je ale kópiou označované niečo, čo vstupuje na trh nelegálne. To v prípade generických liekov neplatí, keďže na Slovensku sú legálne a musia prejsť takisto mnohými testami, ktoré sme spomínali.

Generikum nemusí vždy vyhovovať

Nie vždy a u každého pacienta musí generický liek pôsobiť rovnako. Aj napriek rovnakému množstvu účinnej látky tomu tak byť nemusí. Generiká sa totiž od svojich originálov môžu líšiť farbou alebo formou.

Niektoré originálne lieky sa vyznačujú lepšou znášanlivosťou, iným spôsobom podávania, ktorý je pre pacienta lepší. Takže nie vždy platí, že ak mu vyhovuje originálny liek, bude mu aj jeho generikum.

Lekárnik vám generický liek musí ponúknuť

Čo takisto platí je, že o generickom lieku a jeho cene vás musí informovať lekárnik. Vždy! Je jeho povinnosťou, aby zákazníkovi ponúkol, čo najlacnejší liek s účinnou látkou (napríklad Tadalafilu). Výnimkou je situácia, keď lekár pacientovi na recepte napíše konkrétny liek. Môže to súvisieť s dlhodobým používaním u pacienta, a preto zmena by mohla mať negatívne dopady na zdravie.

Na druhej strane lekár nemôže nútiť pacienta ku konkrétnemu lieku a takisto by ho nemal presviedčať, že iba originálny liek mu prinesie požadované účinky. To pravda nie je, čo sme si deklarovali aj v našom článku. Majte vždy na pamäti, že generický liek obsahuje rovnaké množstvo účinnej látky ako liek originálny. Aj doba jeho účinkov je rovnaká.

Preto, ak sa v lekárni stretnete s tým, že vám lekárnik ponúkne aj generický liek, nezľaknite sa. Jeho nízka cena nijako neovplyvňuje jeho účinky, či vlastnosti.

You may also like

Výber dokonalých svadobných obrúčok

Sledovanie trendov pri výbere svadobných obrúčok je dôležitou